Legalisatie van documenten

Hoe legaliseert u een document?

 1. Laatst bijgewerkt op

Wijziging van de legalisatieprocedure

Vanaf 1 september 2023 heeft de Ambassade van België in Abuja een nieuwe legalisatieprocedure.

Procedure


De legitimatie van de documenten wordt op verzoek van de Ambassade van België in Abuja afgegeven.

De dagen voor het indienen van documenten voor legalisatie zijn woensdag en donderdag van 9.00 uur tot 11.00 uur.

 1. Maak een afspraak via e-Appointment

  Print de afspraakbevestiging en breng deze mee op de dag van de afspraak.
   
 2. Neem de te legaliseren documenten mee en het ingevulde legalisatieformulier dat u online vindt op VFS Global
   
 3. Breng een betalingsbewijs van de legalisatiekosten mee. De kosten voor elk te legaliseren document bedragen 30.000 NGN (vanaf 20/05/2024) (alleen te betalen via de hieronder vermelde bankrekening - geen contant geld geaccepteerd.

  Naam van de bankrekening:  Embassy of the Kingdom of Belgium
  Rekeningnummer: 10 16 39 13 28
  Bank: UBA, Abuja
   
 4. Neem een gefrankeerde retourenvelop mee als u de gelegaliseerde documenten teruggestuurd wilt hebben.
   

Opmerking

 • Dit proces is strikt op afspraak. Kom 5 minuten voor tijd om uw afspraak niet te missen.
 • De verwerkingstijd voor documenten is minimaal 7 werkdagen vanaf het indienen van uw volledige dossier.
 • Ophalen van gelegaliseerde documenten - elke vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur. Er wordt van u verwacht dat u pas komt ophalen nadat u een bevestigingsmail heeft ontvangen met de tekst “document behandeld en gesloten".


Basisvereisten voor te legaliseren documenten:


Alle te legaliseren documenten moeten eerst worden gewaarmerkt door het Nigeriaanse ministerie van Buitenlandse Zaken.

 1. Geboorte-/overlijdensakte: 

  Alle te legaliseren geboorte- en overlijdensakten moeten worden afgegeven door de Nationale Bevolkingscommissie. Deze geboorte- en overlijdensakten moeten ook als eensluidend afschrift worden gewaarmerkt op het hoofdkantoor van de Nationale Bevolkingscommissie in Abuja.

  Zowel het originele certificaat als de gewaarmerkte kopie moeten worden ingediend. (Voeg ook het remita-ontvangstbewijs toe.)
   

 2. Geboorteattest: 

  Het geboorteattest wordt afgegeven op basis van een beëdigde verklaring van leeftijd. De beëdigde verklaring moet worden beëdigd bij een hooggerechtshof door de ouder, of bij afwezigheid van beide ouders, door een oom of tante die minstens 18 jaar ouder is dan de persoon wiens geboorte hij/zij getuigt. Een duidelijk gekleurde kopie van de geldige identiteitskaart van de aangever moet worden bijgevoegd. (Voor- en achterpagina van ID-kaart)  (NIN-slip wordt niet geaccepteerd).

  Het geboorteattest en de voorafgaande wettelijke leeftijdsverklaring moeten in dezelfde staat worden verkregen.

  Het geboorteattest (alleen) moet ook worden gewaarmerkt als een gewaarmerkt afschrift op het hoofdkantoor van de Nationale Bevolkingscommissie in Abuja.

  Documenten om in te dienen:

  • Originele geboorteakte;

  • Gewaarmerkte kopie van het NPC-hoofdkantoor in Abuja;

  • De originele wettelijke leeftijdsverklaring;

  • Een duidelijk gekleurde kopie (voor- en achterkant) van de geldige identiteitskaart van de aangever (NIN-slip wordt niet geaccepteerd).
    

 3. Academische documenten:

  Alle academische certificaten en transcripties moeten worden gewaarmerkt bij het Ministerie van Onderwijs.

  Alle academische transcripties moeten een officiële kopie zijn die is uitgegeven door de instelling, kopieën van studenten worden niet geaccepteerd.

  Voor resultaten van de bovenbouw van het voortgezet onderwijs (WASSC & NECO) mogen geen online afdrukken worden ingediend.
   

 4. Beëdigde verklaringen:

  Alle beëdigde verklaringen moeten vergezeld gaan van een duidelijk gekleurde kopie (voor- en achterkant) van de geldige identiteitskaart van de aangever.

  Voor beëdigde naamswijziging, naambevestiging/herschikking: de openbare kennisgeving van naamswijziging (d.w.z. publicatie in de krant) moet ten minste 21 dagen voorafgaand aan de indiening van de documenten voor legalisatie zijn gepubliceerd.
   

 5. Ouderlijke toestemming/toestemming van de ouders (bij gezinshereniging & verblijf van minderjarigen in het buitenland voor onbepaalde tijd):

  Deze toestemming kan enkel ingevuld en ondertekend worden door de ouder op de Ambassade van België in Abuja.
   

 6. Bijlage 32 (Studentensponsoring):

  Het formulier kan enkel ingevuld en ondertekend worden door de sponsor op de Ambassade van België in Abuja.
   

 7. Certificaat uit het strafregister: 

  Alleen het nieuwe digitale politiekaraktercertificaat wordt geaccepteerd. Het politiekaraktercertificaat heeft een geldigheidsduur van slechts 3 maanden.
   

 8. Huwelijksakte: 

  Alle huwelijksakten die niet zijn verkregen van het federale huwelijksregister moeten worden bevestigd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken voordat ze worden ingediend voor legalisatie. (Kom met het bewijs van bevestiging van het Ministerie van Binnenlandse Zaken).


Andere notities

 • Op een document met een bestaande legalisatiesticker kan geen nieuwe legalisatie worden gedaan. Als u een document wilt legaliseren dat in het verleden is gelegaliseerd, dient u een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift van dat document te verkrijgen (en aan ons voor te leggen) samen met andere ondersteunende documenten (indien van toepassing).
 • Een document kan alleen voor eensluidend worden gewaarmerkt door dezelfde instelling die het origineel heeft afgegeven. Een fotokopie van een document dat niet is gewaarmerkt als een gewaarmerkt afschrift, of dat is gewaarmerkt door een andere instantie/dienst dan de uitgevende instelling, is dus niet acceptabel.
 • Alle te legaliseren documenten (origineel of gewaarmerkt afschrift) moeten worden gelegaliseerd bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Deze authenticatie door MFA-functionarissen heeft een geldigheidsduur van slechts zes maanden.

We raden u ten zeerste aan ervoor te zorgen dat al uw documenten aan de bovenstaande voorwaarden voldoen voordat u betalingen uitvoert of deze ter legalisatie indient.

Stuur voor andere vragen over legalisatie een e-mail naar abuja.legalisation@diplobel.fed.be


Algemene informatie


Een document dat in het ene land officieel en legaal is, is dat niet automatisch in het andere. Veel documenten moet u daarom eerst laten legaliseren, om ze over de grens te kunnen gebruiken.

De legalisatie slaat op de controle van de oorsprong van een document. Legalisatie is een officiële bevestiging dat de handtekening van de ambtenaar die een document ondertekende, of het zegel of de stempel op het document, echt is.

Niet enkel de handtekening van degene die het stuk afgaf wordt gelegaliseerd maar bij uitbreiding wordt ook de handtekening van een legaliserend ambtenaar gelegaliseerd. Elke handtekening, elk zegel of elke stempel wordt gelegaliseerd door diegene die daarvoor bevoegd is en die de handtekening, het zegel of de stempel kent. Dit verklaart waarom vaak verscheidene legalisaties - in een welbepaalde volgorde - nodig zijn.

Een land kan aangesloten zijn bij een legalisatieverdrag dat afspraken bevat over hoe landen elkaars officiële documenten accepteren. Een groot aantal landen is aangesloten bij het “Apostilleverdag” van Den Haag van 5 oktober 1961. Er is dan maar 1 legalisatie nodig door middel van een apostillestempel.

Vragen en antwoorden over legalisatie van documenten

Voor de legalisatie vanuit het buitenland kunt u ook steeds de website raadplegen van onze vertegenwoordiging ter plaatse: Belgische ambassades en consulaten in het buitenland

Om uw vraag te verfijnen, kunt u ook de Zoekcriteria gebruiken.
 

e-Legalisatie

Vanaf maandag 23 november2020 is de Ambassade van België in Abuja overgegaan op e-legalisatie. Dit betekent dat documenten voortaan op elektronische wijze zullen gelegaliseerd worden – er zullen niet langer legalisatiestickers op de documenten aangebracht worden.

Eens het document elektronisch is ondertekend ontvangt de aanvrager een ontvangstbewijs via mail en in papieren versie dat bewaard moet blijven. Op dit ontvangstbewijs worden dossiernummer en datum van behandeling vermeld, gegevens waarmee aanvrager de legalisatie kan raadplegen en downloaden op LegalWeb.

Wanneer u de gelegaliseerde documenten dient voor te leggen in het kader van een lopende procedure (e.g. visumaanvraag) dient u een kopie van dit ontvangstbewijs te voegen bij de originele documenten.