Ambassade van België in Nigeria
Home Consulaire diensten

Consulaire diensten

Wijziging van het consulair rechtsgebied

Vanaf 1 juli 2021 zal de consulaire jurisdictie voor Togo en Benin van de Ambassade in Abuja overgeheveld worden naar de Ambassade in Abidjan, dit om personen woonachtig in Togo en Benin beter te kunnen bijstaan in consulaire zaken, onder meer op vlak van bijstand aan Belgen in nood, paspoortaanvragen en visumaanvragen.

A. Welke diensten kunt u van de Belgische consulaire ambtenaren verwachten?

  • U bent Belg en reist tijdelijk naar het buitenland, consulteer de rubriek Op reis in het buitenland.
  • U bent Belg en verblijft permanent in het buitenland, u kunt alle nodige inlichtingen via de link consulaire administratieve bijstand vinden.

B. Welke diensten mogen de consulaire ambtenaren NIET geven?

  • Optreden in privéaangelegenheden zoals de betaling van hotelrekeningen, medische kosten, douanekosten, boetes, gerechtskosten, borgstellingen, een ontvoerd kind ten laste nemen, een Belgische beslissing aangaande hoederecht afdwingen of een derde land dwingen een oplossing te zoeken voor een probleem van hoederecht, onderzoeken aangaande een misdrijf of een overlijden, enz.
  • Een hotel reserveren, een woning zoeken, bagage bewaren, zorgen voor een werkvergunning of een baan.
  • Zorgen voor een voorkeursbehandeling in een ziekenhuis, bij een dokter, in de gevangenis, voor excursies of bezoeken, bemiddelen om iemand uit de gevangenis te halen of in gerechtelijke procedures.
  • Zorgen voor de verlenging van uw visum, een werk- of verblijfsvergunning.
  • Bemiddelen voor personen met een dubbele nationaliteit wanneer zij zich in het land van hun andere nationaliteit bevinden.

De consulaire administratieve bijstand wordt in het buitenland door een honderdtal beroepsconsulaten generaal en consulaten verleend.

De consulaten-generaal en consulaten zijn hoofdzakelijk gevestigd in de hoofdstad of andere steden van het land van hun ressort. Dit ressort kan zich uitstrekken tot aangrenzende landen waar geen Belgische consulaire vertegenwoordiging is.

Ze fungeren ook als openbare dienst voor Belgen in het buitenland.

Sedert het in voege treden van de wet houdende het consulair wetboek op 15/06/2014, wordt de administratieve bijstand verleend enkel aan de Belgen, ingeschreven in het consulair bevolkingsregister. De administratieve bijstand aan de Belgen die niet ingeschreven zijn in dit register is beperkt tot het uitreiken van een tijdelijke reistitel indien de voorwaarden tot uitreiking vervuld zijn.

Als Belg wonende in het buitenland, contacteert u inderdaad het best altijd eerst het Belgisch Consulaat-Generaal of Consulaat in het land waar u verblijft, vooraleer u zich richt tot de FOD Buitenlandse Zaken in Brussel.