Ambassade en consulaten

Wijziging van het consulair rechtsgebied

Sinds 1 juli 2021 is de consulaire jurisdictie voor Togo en Benin van de Ambassade in Abuja overgeheveld naar de Ambassade in Abidjan, dit om personen woonachtig in Togo en Benin beter te kunnen bijstaan in consulaire zaken, onder meer op vlak van bijstand aan Belgen in nood, paspoortaanvragen en visumaanvragen.